ВАЖНО! – СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЛИСТОВКАТА ЗА СТШ

СИНДРОМ НА ТОКСИЧНИЯ ШОК
Това е важна здравна информация за всички жени,ползващи тампони.Моля прочете внимателно.
Синдромът на токсичния шок (СТШ) е рядко срещащо се,но сериозно заболяване,което може да засегне,мъже,жени и деца и в отделни случаи може да има смъртен изход.Някои случаи на СТШ са възникнали вследствие на използване на тампони.СТШ се лекува успешно,ако се индентифицира бързо.Признаците са: внезапна висока температура (над 39°С), обрив, наподобяващ слънчево изгаряне, неразположение, разстройство, световъртеж или припадък. Ако (което е много вероятно) по време на менструация при Вас се появят признаците на това заболяване, трябва незабавно да извадете тампона и да се обърнете към своя лекуващ лекар. Вземете със себе си тази листовка.
Ако и преди сте имали СТШ, консултирайте с лекар преди да използвате тампоните.
Ако използвате тампоните правилно и спазвате тези указания, ще намалите риска при Вас да се развие СТШ:
● Преди употреба на тампона си измийте ръцете.
● Тъй като тампоните трябва да се сменят през 4-8 часа, препоръчваме през нощта да се използва дамска превръзка.
● Внимавайте за правилния размер и абсорбираща способност на тампона според нуждите Ви – напр. тип Mini при леко кървене, Normal при средно кървене и Super при силно кървене.
● След края на менструацията не забравяйте да извадите последния тампон. Тампоните не бива да се използват, когато няма менструация.
● Никога не използвайте повече превръзки наведнъж. Ако се притеснявате от просмукване на кръв навън, използвайте и ежедневна превръзка.
Размер Брой капки на опаковка Абсорбираща способност Сила на менструацията
Mini 2 6 – 9 гр. Слаба
Normal 3 9 – 12 гр. Средна
Super 4 12 – 15 гр. Силна